Friday, March 23, 2012

رد صلاحیت رضا پهلوی توسط شورای نگهبان سبز امیدبه گزارش خبرنگاران مخفی‌ جرس در جلسه اخیر شورای هماهنگی‌ نگهبان سبز امید صلاحیت رضا پهلوی رد شد. به دنبال این حکم که توسط آیت الله کدیور دبیر محترم شورای نگهبان سبز قرائت شد نامبرده از این پس حق هیچگونه فعالیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌ و ... را ندارد.

ایشان یادآور شدند که شعار امروز مردم هم خمینی هم خامنه‌ای هم خاتمی جانم فدای هاشمی‌ است و هرگونه شعار انحرافی را خیانت به ملت و جفا در حق امام راحل دانست.

در ادامه عطا الله مهاجرانی اسناد جدیدی از ارتباطات مشکوک باجناق عمه قزی یکی‌ از نزدیکان رضا پهلوی با عمه شعبون را رو کرد و از رضا پهلوی خواستار پاسخگویی در این زمینه و زمینه‌های دیگر شد.

در انتهای جلسه سید محمد خاتمی با گفتن چند لطیفه باعث انبساط روحیه حضار شد.

Tuesday, March 20, 2012

هرچی‌ که تولید (داخلی‌) ماست هدیه به رهبر ماست، گوز حضار.

در راستای حمایت از نامگذاری سال جدید توسط مقام عظمی و حمایت از تولیدات داخلی‌.

به امید روزی که ملت ایران تمام تولیدات داخلی‌‌شان را به آستان ولایت تقدیم کنند.