Tuesday, March 20, 2012

هرچی‌ که تولید (داخلی‌) ماست هدیه به رهبر ماست، گوز حضار.

در راستای حمایت از نامگذاری سال جدید توسط مقام عظمی و حمایت از تولیدات داخلی‌.

به امید روزی که ملت ایران تمام تولیدات داخلی‌‌شان را به آستان ولایت تقدیم کنند.

No comments:

Post a Comment