Sunday, April 1, 2012

سید محمد خاتمی: قانون اساسی‌ فعلی‌ کارساز نیست، خواستار برگزاری رفراندوم با نظارت بین‌المللی هستیم
دفتر سید محمد خاتمی با صدور بیانیه‌ای برگزاری یک رفراندوم را تنها راهکار برون رفت از بن‌بست فعلی‌ دانست.

در این بیانیه ضمن اشاره به فاصله گرفتن روز افزون مردم از نظام، بحران جاری را خطری جدی برای حفظ تمامیت ارزی کشور قلمداد نمود.

این نامه که با امضا شخص سید محمد خاتمی خطاب به ملت ایران منتشر شده به ضرورت تغییرات بنیادی در قانون اساسی‌ تاکید شده.

در ادامه این نامه آمده است: اعتراف می‌کنیم که در تمامی‌ این سالها به جای شفاف سخن گفتن با ملت همواره به دنبال حفظ وضعیت موجود بوده ایم و از این بابت از ملت شریف ایران عذر میخواهیم. اکنون که بر همگان ناکارامدی قانون اساسی‌ فعلی‌ به ویژه اختیارات نامحدود مقام رهبری روشن شده است به طور روشن و صریح خواستار برگزاری یک رفراندوم آزاد با نظارت مستقیم نهاد‌های بین‌المللی هستیم.

گفتنی است به دنبال شرکت محمد خاتمی در انتخابات اخیر اعتراضات زیادی نسبت به این اقدام او صورت گرفت. ناظران سیاسی این حرکت را گامی برای جبران وجهه خاتمی در اذهان دانستند.

No comments:

Post a Comment