Friday, May 11, 2012

ابراز تردید گروهی از علمای قم نسبت به امامت امام نقی‌ به دنبال رمز گشایی از حروف مقطعه قران

به دنبال کشف اسناد جدید تاریخی‌ در محله‌ای قدیمی‌ در نزدیکی‌ چاه جمکران علمای حوزه علمیه موفق به رمز گشایی بخشی از حروف مقطعه قران گردیدند. به دلیل حساسیت موضوع هنوز خبر موثقی در مورد جزئیات این ماجرا منتشر نشده است. اما شنیده شده است که در این اسناد نسبت به فرد مرموزی به نام نقی‌ هشدار داده شده است. این فرد ابتدا خود را در قالب یک امام معمولی‌ جا زده و سپس با سؤ استفاده از موقعیت خود و اعمال ناشایست موجبات وهن اسلام را فراهم میاورد. در این سند تاریخی‌ اشاره شده که در دوره آخر الزمان گروهی از پیروان این فرد با تکیه بر محبوبیت کاذب این فرد به تضعیف اسلام حقیقی‌ می‌پردازند. در انتهای این سند اضافه شده که به دنبال افزایش محبوبیت نقی‌ در جهان او تصمیم می‌گیرد که ظهور کرده و به طور مستقیم کنترل حرکت تخریبی‌ علیه اسلام را در دست بگیرد. جزئیات بیشتری در مورد این طرح به علت ناخوانا بودن این بخش سند هنوز در دست نیست. به دنبال کشف این سند تاریخی‌ آیت الله صافی گلپایگانی، مصباح یزدی و مکارم شیرازی خواستار حذف امام نقی‌ از لیست ائمهٔ اطهار و جلوگیری از لکه دار شدن بیشتر نام اهل بیت شدند.

No comments:

Post a Comment